MPLE

A MPLE 1998 októberében alakult, 1999 óta biztosít lehetőséget Mosonmagyaróvár lövészetet, mint sportot kedvelő polgárainak: fiataloknak, nőknek, férfiaknak egyaránt a szabadidő hasznos eltöltésére.

Az MPLE Igyekszik azt a szerepet betölteni, amit elődeink is tettek, mégpedig egyrészt népszerűsíteni ezt a sportot, minél több emberrel megismertetni, megkedveltetni, másrészt a tehetségeknek lehetőséget biztosítani versenyeken való részvételre. Az eltelt 10 év eseményeitől röviden: taglétszámunk évre l évre 30-35 fő . Rendezvényeinken ennél többen szoktak lenni, kb. 40-80 fő. Mindig vannak érdeklődők, idősebb csapattagok hozzák családtagjaikat, ismerőseiket, nem kell attól tartanunk, hogy elfogy a tagság.

Fontos szempont az utánpótlás nevelés, vásároltunk kiváló minőségű légpuskákat számukra. Odafigyelünk már a kisiskolás tanulókra is. Nekik rendezzük a légpuskás lövészversenyeket. Közülük kerülhetnek ki aztán az ifjúsági versenyzők. Fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását, hiszen a lövészet önfegyelemre, önuralomra nevel, jó koncentrálóképességet igényel, a szülők példáját követve a gyerekek is elkötelezik magukat e nemes sport mellett.

Az Egylet célja:

  • A lövészet iránti érdeklődés felkeltése a fiatalok és a felnőttek körében
  • A lövészet iránt érdeklődők számára megfelelő anyagi, technikai háttér megteremtése
  • A magas színvonalú gyakorlás és a versenyzési lehetőségek biztosítása
  • A tagság részére szakszerű képzés, oktatás biztosítása.
  • Kapcsolattartás és kapcsolatépítés a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel.
  • A szabadidő hasznos eltöltése érdekében sportversenyek szervezése, rendezése, versenyeken való részvétel
  • Továbbá az utánpótlás nevelés, valamint a fiatalok sportszeretetre nevelése.

A 14 év alatti korosztálynak légpuskás, az ettől idősebbek pedig sportpisztoly, kispuska lövészversenyeken mérhetik össze tudásukat!

Az Egylet tagja lehet, minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és tagdíjat fizet.

Az Egylet elnöke: Cseh Ferenc